Izložba časopisa "Pravni život" i "Anali" Pravnog fakulteta u Beogradu

12.2.2021.  U izložbenom prostoru novopazarske Biblioteke postavljena je izložba kojom su predstavljeni časopisa Pravni život i Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. 

Ovom prilikom  izdvojili smo i predstavili aktuelne tekstove i  zanimljive radove iz oblasti prava za sve korisnike koje ova tema zanima.

Pravni život, časopis za pravnu teoriju i praksu pojavio se 1952. godine kao zajednički časopis udruženja pravnika Srbije i Bosne i Hercegovine, a nešto kasnije i Udruženja pravnika  Crne Gore. Prati delatnost pravničke organizacije i o njima obaveštava svoje čitaoce.

Anali Pravnog fakulteta u Beogradu  jeste časopis za pravne i društvene nauke koji izdaje Pravni fakultete u Beogradu. Časopis  sadrži zanimljive rubrike i objavljuje naučne članke, kritičke analize, sudske odluke istaknutih stvaralaca i saradnika fakulteta.