PRVA LEKTIRA NA BOSANSKOM JEZIKU OBJAVLJENA U REPUBLICI SRBIJI

U okviru novopokrenute edicije „Grlica“ Narodna biblioteka „Dositej Obradović“ je objavila prvu lektiru na bosanskom jeziku u Republici Srbiji.

Kako do sada u Srbiji nije bilo lektirnih naslova na bosanskom jeziku, poduhvat izdavačkog tima dodatno dobija na značaju.U pitanju je djelo Ernesta Hemingveja „Starac i more“, koje je predvidjeno planom i programom za osmi razred osnovne škole, u okviru nastave na bosanskom jeziku.Prijevod i lekturu je uradila Aida Smajović, naslovnu stranu Ilda Kurbašević, a prijelom i dizajn Edin Nikšić.Ovim će fond naše biblioteke po prvi put biti popunjen lektirom na bosanskom jeziku. Do sada se na pomenutom jeziku iz proceduralnih razloga nije mogla nabaviti lektira. Poseban problem je što, nažalost, ni u Bosni i Hercegovini gotovo da nema lektire na bosanskom jeziku, već je to ili na srpskom, ili na hrvatskom, ili na srpskohrvatskom jeziku, a i cijena je do četiri puta veća. Ovo je put i za druge biblioteke kako da dodju do lektire na bosanskom jeziku.U narednom periodu će se objaviti još desetak naslova, čime će se pomoći našim korisnicima da dodju do potrebne lektire na bosanskom jeziku.