Rodna ravnopravnost, rodno zasnovano nasilje i stigma vezana za status žrtve nasilja kao jedne od prepreka za kolektivni osećaj bezbednosti u zajednici

„Rodna ravnopravnost, rodno zasnovano nasilje i stigma vezana za status žrtve nasilja kao jedne od prepreka za kolektivni osećaj bezbednosti u zajednici“ bila je tema okruglog stola, koji je održan u u četvrtak, 14.07.2016. godine u prostorijama biblioteke. Ovim i sličnim događajima, obeležavaju se Dani ljudske sigurnosti u Novom Pazaru...

Aktuelnost rodne ravnopravnosti, položaja žena i njihove sigurnosti u lokalnoj zajednici okupila je predstavnike relevantnih gradskih i republičkih institucija kao i organizacija civilnog društva.

Organizovali smo ovaj skup da pomognemo da se ljudska prava poštuju u onoj meri, kako je to u demokratskom civilizovanom svetu’’ - rekao je moderator skupa Sead Šaćirović.  

Po mišljenju odbornice Skupštine grada Senade Leković, okrugli sto je od velikog značaja, jer predstavlja dalju etapu u ostvarivanju većih sloboda i prostora za ženu u borbi protiv nasilja.

"Potrebno je otvorenije, enegičnije i brže delovati, odnosno stvoriti mehanizme zajedničkog delovanja lokalne zajednice, nevladinog sektora i svih drugih organizacija kako bi postojao jedan efikasan sistem na osnovu kojeg bi žene mogle da spreče, odnosno zaustave nasilje’’, rekla je Leković.

"Namera organizatora je da potakne dijalog na razičite teme, koje su bitne za širi aspekt ljudske sigurnosti i bezbednosti’’- naglasila je Zibija Šarenkapić iz Kulturnog centra ‘Damad’ - "Sve to radimo u okviru projekta ’Integrisani društveni odgovor na bezbednost na izazove, uključujući i radikalizam i ekstremizam’ koji podržava Vlada Švajarske i koji uključuje izradu različitih dokumenata i protokola koji će pomoći institucijama da na adekvatan, i po osobe u riziku kvalitetan način, reaguju kad god se proceni da institucija može svojom uslugom pomoći nekoj mladoj osobi’’.

„Uprkos prisutnim faktorima rizika, zahvaljujući naporima lokalne samouprave, institucija, organizacija civilnog sektora i samih građana, za Novi Pazar se može reći da je i dalje siguran grad“ – zaključila je Šarenkapić.