Lokalna samouprava u EU

U okviru projekta „Euteka - Evropska unija u vašoj biblioteci“, u petak, 15.07.2016. godine održana je tribina na temu „Lokalna samouprava u EU”. Cilj ove tribine bio je da da se svim relevantnim subjektima, ali i građanima, približi EU, kao i procesi koji se u našoj zemlji odvijaju povodom pristupanja EU.

Članica tima Evropska Srbija Aleksandra Vukmirović rekla je da je EU kroz bespovratna sredstva za lokalne samouprave u Srbiji izdvojila 400 miliona evra. 

Lokalne samouprave su od početka procesa priključivanja EU uradile mnogo na implementaciji i modernizaciji projekata, ali je pred njima još mnogo posla. Ostvarile su vidan naredak, ali neophodna je reforma administracije, koja mora da bude transparentna i efikasna.  U planu i kasnije otvaranje evropskih kancelarija po gradovima, koje će davati smernice. 

Iskorak prema EU godinama unazad pravi i lokalna samouprava u Novom Pazaru, uz sve probleme s kojima se na tom putu sreće, a najveći su nepoznavanje stranih jezika i  informacionih tehnologija.

Najavljeno je da će se u narednom periodu najviše pažnje posvetiti upravo otklanjanju tih nedostataka.