Promocija romana Šerifa Šabovića „Osveta“

Dana 02.06.2016. godine, u prostorijama biblioteke održana je promocija romana Šerifa Šabovića „Osveta“. O vrijednostima pisanja autora, kao i o samom romanu...

Prisutnima su govorili Prof. dr Sabahudin Mekić, prof. Rizah Gruda, recenzent romana prof. Amir Dautović, kao i sam autor.

Šerif Šabović u svojim romanima obrađuje teme naše dalje i bliže prošlosti. Likovi su sasvim obični ljudi sa svojim ordinarnim životnim teškoćama i dilemama. Do sada je izdao zbirku poezije „Ištarska ploča“, kao i romane „Muhadžeri“, „Carska džada“, „Utočište“ i „Obruč“.