Kategorija: Dešavanja

Takmičenje recitatora "Zavičaj se čuva pjesmom" (2021)

Narodna biblioteka”Dositej Obradović” u Novom Pazaru organizuje takmičenje recitatora u kazivanju na srpskom i bosanskom jeziku. Pravo učešća imaju sva djeca od prvog do osmog razreda.

Zbog loše epidemiološke situacije takmičenje će se održati on-line, tako što će se snimci sa recitacijama  slati na Viber br. 064 826 04 31, uz saglasnost roditelja da se snimci mogu emitovati na sajtu bilioteke.

Snimke isključivo slati radnim danima od 7:30 do 15:30 časova, počevši od 12. aprila pa sve do 14. maja. Proglašenje pobjednika I dodela nagrada će se održati na platou ispred zgrade Biblioteke, 28. maja 2021. godine, od 11h. Snimci će biti postavljeni na sajtu bilbioteke.

Takmičenje ima okvirni naslov:   ZAVIČAJ SE ČUVA PJESMOM.

   

   Ovogodišnjim takmičenjem su obuhvaćene osnovne škole, a takmičari su podijeljeni u tri kategorije:

-  Učenici od prvog do trećeg razreda

-  Učenici od četvrtog do šestog razreda, 

-  Učenici sedmog i osmog razreda.

   

U poslatom snimu za takmičenje treba navesti:

 Prezime i ime, razred i odjeljenje učenika;

1. Naslov pjesme, ime autora i vrijeme trajanja pjesme;

2. Prezime i  ime nastavnika koji je pripremio takmičara

3. Naziv škole iz koje je takmičar

4. Kontakt telefon. 

   Izbor recitacija je slobodan, a pjesma treba bude prilagođena uzrastu. Pored nagrađenih, svaki učesnik konkursa dobija zahvalnicu i knjigu. 

   

 

   Uz želju da budete uspešni, srdačno Vas pozdravljam.

Organizator takmičenja je Zavičajno odeljenje Narodne biblioteke “Dositej Obradović” Novi Pazar

              

 

U Novom Pazaru,                                                                                                       Rukovodilac odeljenja

05.04.2021. god.                                                                                                               Azra Biševac

                                                                                                                                     064 826 04 31  

 

                                                                                                                                          Direktor,

                                                                                                                                      Elijas Rebronja

 

 

 

 

 

Kategorija: Dešavanja

30. jun - Dan biblioteke

Na osnovu člana 58. i 60. Statuta Narodne biblioteke „Dositej Obradović" Novi Pazar, člana 1.-4. i člana 18. Poslovnika o radu Upravnog odbora Biblioteke, Upravni odbor je na sednici održanoj dana 12.02.2021. godine, razmatrao tačku razno dnevnog reda i u vezi sa istom doneo

 

ODLUKU 

o usvajanju 30. juna kao Dana biblioteke „Dositej Obradović" Novi Pazar.

 

Obrazloženje

 

Članovi Upravnog odbora su u skladu sa svojim ovlašćenjima na osnovu člana 58. i 60. Statuta Biblioteke i na osnovu člana 1.-4. Poslovnika o radu Upravnog odbora i člana 18. Poslovnika o radu Upravnog odbora razmatrali i jednoglasno usvojili tačku razno dnevnog reda, gde je predloženo da se zvanično usvoji 30. jun kao Dan biblioteke.

Dan 30. jun je predložen na osnovu dokumenta, Opšteg izveštaja godišnjeg o školama u Okrugu Raškom za 1920/1921. školsku godinu, broj 551 od 30. juna 1921. godine, pronađenog u arhivu „Ras" Novi Pazar, koja predstavlja najstariji pisani trag o postojanju narodne knjižnice, koja je preteča novopazarske biblioteke.

Na osnovu svega napred navedenog, doneta je odluka kao u dispozitivu.

 

Prilog: PREUZMI

 

- Opšti izveštaj godišnji o školama u Okrugu Raškom za 1920/1921. školsku godinu, broj 551 od 30. juna 1921. Godine

- Obrazloženje predloga za obeležavanje Dana biblioteke

Podkategorije