Kategorija: Dešavanja

Rodna ravnopravnost, rodno zasnovano nasilje i stigma vezana za status žrtve nasilja kao jedne od prepreka za kolektivni osećaj bezbednosti u zajednici

„Rodna ravnopravnost, rodno zasnovano nasilje i stigma vezana za status žrtve nasilja kao jedne od prepreka za kolektivni osećaj bezbednosti u zajednici“ bila je tema okruglog stola, koji je održan u u četvrtak, 14.07.2016. godine u prostorijama biblioteke. Ovim i sličnim događajima, obeležavaju se Dani ljudske sigurnosti u Novom Pazaru...

Kategorija: Dešavanja

Lokalna samouprava u EU

U okviru projekta „Euteka - Evropska unija u vašoj biblioteci“, u petak, 15.07.2016. godine održana je tribina na temu „Lokalna samouprava u EU”. Cilj ove tribine bio je da da se svim relevantnim subjektima, ali i građanima, približi EU, kao i procesi koji se u našoj zemlji odvijaju povodom pristupanja EU.

Podkategorije