Preuzmi dokument: Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje