POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR

Link za pdf 

⇓⇓⇓

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR