Kategorija: Pravilnici

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o zaštiti uzbunjivača ( "Sl.glasnik RS" br.128/2014, dalje: Zakon ) i Pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih (" Sl.glasnik RS " br.49/2015, dalje : Pravilnik), člana 40. Statuta Narodne biblioteke ,,Dositej Obradović“ Novi Pazar

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA