Kategorija: Izvestaji

Plan i program za 2015.

Narodna biblioteka „Dositej Obradović“ iz Novog Pazara planira da u 2015. godini nastavi sa aktivnostima koje su započete u 2014. godini i da tokom 2015. pokuša realizovati aktivnosti koje su bile karakteristične za rad Biblioteke kao centralne institucije kulutre u Novom Pazaru i ovom kraju tokom prethodnih godina.