Šerif Šabović - MUHADŽERI

Ovo je roman o bošnjackoj porodici i sudbini, pisan na specifičnom sandžačkom narječju. Autor prati život nekoliko likova u romanu i njihovu sudbinu, koji su tako tipični za sandžačke Bošnjake, kojima je porodica i obraz na prvom mjestu. Autor ističe bošnjački porodični ambijent, opisuje karakteristike bošnajčkih mladića i djevojaka.

Roman Muhadžeri generiše sociološke, psiholoske, historijske, filozofske i etnografske crte čovjeka sandžačkog podneblja.