Na krilima meleka - Avdo Ćeranić

Od drevnih legendi, daleke istorije, do današnjih dana život i sudbina ispisali su nebrojeno priča o velikim i tragičnim ljubavima. Mnoge od tih priča prerasle u mitove i kao takve čuvaju intimu mladih, nesrećnih parova. Na pomen takvih nesrećnih aktera pravih ljubavnih drama prvo pomslimo na Šekspirove junake Romea i Juliju, nesrećnu Ofeliju, ili na još drevnije - Tristana i Izoldu i još mnoge druge koje nam je bogata literatura ponudila.

I južnoslovenska literatura obilovala je sličnim motivima i ispredala nam potresne priče nalik ovoj koju nam je vrsni narator Avdo Ćeranić ispričao. Sudbina njegove glavne junakinje, Zejne, po motivu i snažnoj psihološkoj građi najbliža je sudbini Andrićevog ženskog lika - Fate Avdagine ("Na Drini ćuprija").

Odlomak iz recenzije