Š

Škrijelj Redžep dr.: rođen je 28. marta 1959. godine u Međugoru, Sjenica, Republika Srbija. Osnovno obrazovanje i gimnaziju  učio u Makedoniji. Na Univerzitetu „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju završio filozofski i filološki fakultet, a magistarsku tezu („Muhadžirska kriza i naseljavanje Bošnjaka u Makedoniji 1875-1901) i doktorsku disertaciju („Čerkezi na Balkanu“) odbranio na „Institutu za nacionalnu historiju“ istoimenog univerziteta i promoviran je u zvanje doktora historijskih nauka. Osim tri knjige, i dva koautorstva, autor je pedesetak recenzija i više od stotinu naučnih studija i rasprava iz oblasti historije, staroosmanlijske i bošnjačke književnosti, osmanlijske diplomatike, sandžačke epike, islamske epigrafike, onomastike, esejistike i prevodilaštva. Govori engleski, njemački, turski, albanski i makedonski jezik, na kojima objavljuje svoje naučne rezutate. 

Od 2008. godine obavlja ulogu glavnog i odgovornog urednika časopisa „Bošnjačka riječ“ koji u Srbiji pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i „Bošnjačkog nacionalnog vijeća“ izlazi kao časopis nacionalne zajednice Bošnjaka. U zemlji okruženju uspješno piše i objavljuje poeziju i prozu. 

Bavi se proučavanjem prošlosti i etno-demografskih procesa Bošnjaka, Čerkeza, Ilira i drugih naroda na Balkanu. Prevodi rukopise iz staroturske književnosti, historije, diplomatike i alhamijado književnosti Bošnjaka sa područja Srbije, Crne Gore i Makedonije. Učesnik je velikog broja naučnih manifestacija, kongresa, simpozijumima i naučnih konferencija u zemlji i inozemstvu. 

Profesor je na Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru (DUNP). Potpredsjednik je Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji.

 

 

Šušević Nazif:  Rođen  je 1860. godine u Novom Pazaru, školovao se u Istanbulu, gdje mu je boravio i otac Salih, prema kazivanju porodice, tu je stekao široko znanje iz islamskih nauka, arapskog turskog i persijskog jezika, kao i geografije. Po povratku iz Istanbula radio je u novopazarskoj medresi u kojoj je obavljao dužnost upravnika. Živio je u porodičnoj kući u Novom Pazaru, u ulici Šuševski sokak, današnja ulica Ramiza Koce. Radio je u Skoplju, Prištini i Sarajevu, gde je u medresama držao predavanja iz arapskog, turskog i persiskog jezika. Poslednji je alhamijado pjesnik iz Novog Pazara. 

Pored znanja orijentalnih jezika, što je svakako imalo uticaja na njegov književni rad, Nazif Šušević je dobro poznavao i kaligrafiju. Uradio je preko stotinu levhi, kaligrafskih zapisa, na papiru i na staklu. Većina levhi je darivana džamijama u Sandžaku, a jedan dio je ponijet i u Istanbul. Kada su 1944. godine bugarski vojnici zaposjeli kuću Šuševića uništili su veći dio Nazif efendijine ostavštine, kao i samu kuću, koja je jedna od rijetko očuvanih kuća orijentalnog stila u Novom Pazaru.   Nazif  Šušević je umro u Novom Pazaru 1923. godine.

 

 

 

A B C Č Ć
D Đ E F
G H I J K
L LJ M N NJ
O P R S Š
T U V Z Ž