Č

Čilerdžić Hamidaga:  rođen je u Novom Pazaru 1860. godine i po zanimanju je bio renterijer. Za predsednika opštine postavljen je rešenjem Komande mesta austrougarske vojske 22. novembra 1915. godine, mandat mu je trajao do polovine 1916.

Hamidagin predsednički mandat upisao je u istoriju Novog Pazara nekoliko značajnih događaja iz perioda okupacije grada u Prvom svetskom ratu. Prva mera okupatora u gradu bila je organizovanje Becirks komande i Krajs komande, prvih i najvažnijih organa nemačke vlasti u gradu. Odmah posle toga raspušten je Odbor novopazarske opštine, čiji su članovi bili Muslimani, Srbi i Jevreji a imenovan novi Odbor sastavljen isključivo od Muslimana.

Prvih dana okupacije vlast je obećala agama i begovima da će im dozvoliti da uzimaju četvrtinu od svojih čifčija, kao za vreme turske vladavine. Naredba o tome objavljena je početkom 1916. godine. Na osnovu te naredbe age i begovi su uzimali četvrtinu u toku cele okupacije, od 1915. do 1918. godine.

Hamidaga Čilerdžić je  1916. godine uhapšen i osuđen od strane okupatorskih vlasti na kaznu zatvora. U zatvoru u Beogradu je ostao do kraja okupacije 1918. godine. Ostali su nepoznati pravi razlozi njegovog hapšenja i zatvorske kazne. Iz zatvora je pušten odmah po oslobođenju Beograda 1918. godine. Umro je u Novom Pazaru 1919. godine.

 

A B C Č Ć
D Đ E F
G H I J K
L LJ M N NJ
O P R S Š
T U V Z Ž