Đ

Đerlek Mirsad: specijalista neurolog, rođen je 15. oktobra 1967. godine u Novom Pazaru. Za predsednika je izabran 7. jula 2008. godine većinom glasova višestranačke skupštine, njegov predsednički mandat trajao je  do 18. avgusta 1914. godine.   

Sam početak predsedničkog mandata Mirsada Đerleka, karakteriše teška finansijska situacija koja je pretila urušavanju finansijkog sistema grada i kolapsa gradske uprave. Grad je imao 22.000 nezaposlenih, sa mnogo problema u oblasti infrastrukture i politički nestabilan. Avgusta 2009. godine došlo je do„istorijskog rukovanja" Rasima Ljajića i Sulejmana Ugljanina, političkih neistomišljenika, lidera dve najveće političke partije u Novom Pazaru. Za Đerleka je to bila relaksacija političkih prilika stabilizacija političke situacije u Gradu. 

 U Đerlekovom predsedničkom mandatu urađena je nova socijalna strategija. Osnovan je Fond za pomoć siromašnima, nastavljena saradanja sa Crvenim krstom, sa kojim je dogovoreno da se izdvajaju veća sredstva za rad narodne kuhinje, kako bi se sprečio porast broja siromašnih.

Urađena je strategija razvoja Novog Pazara od 2008. do 2012. godine, koja je sveobuhvatna. Planirana je i izgradnja još dve osnovne škole, kako bi se rešio problem odeljenja sa preko 40 učenika. Sa nadležnim republičkim institucijama, planirana je izgradnja još dva obdaništa. Radi poboljšanja primarne zdravstvene zaštite biće izgrađen još jedan dom zdravlja u gradu.

Osnovni cilj gradske uprave na čelu sa gradonačelnikom Mirsadom Đerlekom je ekonomski prosperitet, zadržavanje postojećih radnih mesta i otvaranje novih.

Nakon isteka mandata, Đerlek Mirsad  je postao direktor Zdravstvenog centra u Novom Pazaru.

 

 

Đokić Aleksandar: rođen je 1933. godine u Novom Pazaru i prvi je prosvetni radnik, profesor koji je izabran za predsednika novopazarske opštine i to u periodu koji je označio novu orjentaciju u kadrovskoj politici SKJ, da se na rukovodeće funkcije biraju mlađi, školovani kadrovi. Mandat mu je trajao od 3. jun 1963. -3. jun 1966.

U opštini su se, jačanjem materijalne i društvene osnove, stekli uslovi za dobar rad i brži razvoj. Godine 1964. donet je novi Statut po kojem je Skupština imala dva veća, Opštinsko i Veće radnih zajednica. Za veća Skupštine Socijalističke Republike Srbije, birani su i poslanici iz Novog Pazara, kao i odbornici za Sresku skupštinu. Izrađen je perspektivni plan privrednog razvoja Opštine Novi Pazar od 1963. do 1970. godine.

U ovom periodu osnovani su opštinski fondovi: za

puteve, vatrogasni, za komunalnu izgradnju, novembarske

nagrade i izgradnju Rekreacionog centra u gradu. U

kadrovskoj politici nastavljen je proces podmlađivanja,

školovanja, stipendiranja i stručnog usavršavanja. Elektrifikacija sela

U školovanju uz rad prednjačio je TK „Raška" čiji su primer sledile i druge radne organizacije.

Po isteku predsedničkog mandata Aleksandar Đokić je obavljao razne funkcije u opštini, regionu i SR Srbiji. Bio je i direktor Ekonomske škole u Novom Pazaru, predsednik Skupštine Međuopštinske regionalne zajednice u Kraljevu, delegat Društveno političkog veća Skupštine Srbije i predsednik Komisije za izbor i imenovanje ove Skupštine, kao i predsednik komisije za molbe i žalbe Republičke Skupštine.

Aleksandar Đokić je preminuo u Beogradu 11. avgusta 2010. godine gde je i sahranjen.

 

 

Đulović Ismet: rođen je 1941. godine u Novom Pazaru. Osnovnu i srednju ekonomsku školu završio u Novom Pazaru a Ekonomski fakultet u Subotici 1964. godine.

Po završetku fakulteta radio u Elektrorasu u Novom Pazaru, zatim u beogradskom Minelu,  Fabrici rastavljača u Novom Pazaru, kao direktor filijale “Bankkos” u Novom Pazaru a od 1978. do 2001. godine kao director u AD Sloga IGM, Novi Pazar, koju je zatekao u teškom položaju. Izgradio je novi pogon u Deževi kao inovi pogon Budućnost. Takođe je izgradio fabriku rezervnih delova kao i centralnu preradu glinaca. Poslednja investicija je bila modernizacija i automatizacija proizvodnje u pogonu Budućnost 2001. godine.

Dobitnik je mnogih priznanja za svoj rad od kojih treba istaći sledeće:dvostruka Majska nagrada Regionalne privredne komoreKraljevo, plaketa uspešni privrednik Privrednekomore Srbije i plaketa uspešni menadžer privredne komore Jugoslavije.

Dobio zlatnu značku povodom 25 godišnjice rada i postojanja SIG-a. Ismet Đulović je bio člajn upravnog odbora od 1978. do 2001. godine.

Predsednik Upravnog odbora bio je od 1985. do 1988. godine.

Predsednik skupštine bio je od 1997. do 2001. godine.

Preselio je u septembru, 2006. godine.

 

 

A B C Č Ć
D Đ E F
G H I J K
L LJ M N NJ
O P R S Š
T U V Z Ž