Džambasanović Milovan: diplomirani pravnik, rođen je 22. marta 1940. godine u Novom Pazaru, a za predsednika je biran u dva uzastopna mandata. od  l. maja 1974. do 21. april 1982. Valja napomenuti da su se u ovom period dogodile neke promene u političkom sistemu zemlje, kao uvođenje delegatskog principa odlučivanja u svim oblastima I na svim nivoima.

Dana 4. maja 1980. godine, Josip Broz Tito, doživotni predsednik Jugoslavije je preminuo. Na sahrani jugoslovenskog predsednika, 8. maja, prisustvovalio je 209 delegacija u kojima su bili najviši državni funkcioneri iz 127 zemalja sveta.

U   vreme   dva   predsednička   mandata   Momčila Džambasanovića privredu karakteriše raznovrsnija struktura, Novopazarska banja-centar za distrofiju novi proizvodni programi i veći poslovni rezultati, ulaganja u putnu privredu, infrastrukturu.

Razvoj Novog Pazara pratila je sve raznovrsnija pomoć Srbije u ovom periodu, posebno posle požara u kojem je u noći između 30. novembra i 1. decembra 1977. godine izgorela Fabrika obuće „Ras", a dve godine kasnije, u noći između 19-og i 20. novembra, velika poplava gradu je nanela ogromnu materijalnu štetu.

U ovom periodu konstituisane su samoupravne interesne zajednice (SlZ-ovi) na nivou republika, regiona i opština, preko kojih je Novi Pazar, kao nerazvijena opština, dobijao značajna sredstva za razvoj društvenih delatnosti.

Počela je s radom Robna kuća „Beograd" 1974. godine i otvoren Hotel „Vrbak" 1976. godine. Preduzeće „Deževa" pripojeno je Šumsko industrijskom kombinatu ,,ŠIK" iz Kruševca 1976. godine, a te godine Parna pekara „Polet" počela je proizvodnju hleba. Godine 1977. osnovano je Preduzeće „Uniprom" (ujedinjeni novopazarski  promet).

Skupština opštine je 1975. godine osnovala Arhivsko odeljenje iz kojeg je izrastao Istorijski arhiv „Ras"; osnovala je i Kombinovanu socijalnu ustanovu (Centar za socijalni rad) koja je 1980. godine dobila novi savremeni objekat; izgrađena su dva obdaništa „Mladost" 1977. godine i „Dečja radost" 1981. godine; zgrada OŠ „28. Novembar" svečano je otvorena 1. septembra 1979. godine; u selima Kominje i Požega podignute nove školske zgrade.

  U periodu od 1978. do 1982. godine izgrađene su zdravstvene stanice i ambulante u selima Trnava, Rajetiće, Šaronje i Grubetiće.

Područje Starog Rasa sa Sopoćanima je 1979. godine, na incijativu Republičkog odbora za istraživanje kompleksa srednjovekovnog Rasa, stavljeno na listu svetske kulturne i prirodne baštine UNESK-a.

Po završetku svog drugog predsedničkog mandata Momčilo Džambasanović je postavljen za generalnog direktora TK „Raška". Danas kao penzioner živi u Beogradu.

 

 

Džodić Radan: rođen je: 2.11.1952. godine u selu Plešin. Dakle, životna priča profesora dr Radana Džodića počinje na Goliji, školovanje i odrastanje u Novom Pazaru, verovatno  ta žilavost, a kasnije i to što je učio od utemeljivača moderne onkologije, je  uticalo na njegovu odluku da bude potpuno posvećen onima kojima je potrebno izlečenje.

OBRAZOVANjE I EDUKACIJA: 1971 - 1978. Osnovne studije Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1979 –1984. Specijalizacija opšte hirurgije Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1990. Magistarske studije–endokrina hirurgija Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1994. Doktorske studije Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2002. Subspecijalizacija iz onkologije 2005. Redovni profesor Onkološke hirurgije 

NAGRADE: - 2003. Orden Vitezaakademske palme Republike Francuske za reformu visokog školstva (od 2002. do 2011. god. uputio 90 onkologa iz Srbije i Crne Gore o trošku Vlade R. Francuske na usavršavanje) - Nagrada „Kapetan Miša Anastasijević“ za medicinu u Srbiji - Nagrada Grada Beograda zanajvrednija dostignuća u medicini 2013. god. kao jedan od autora udžbenika „HIRURGIJA ZA STUDENTE MEDICINE“ - Nagrada Grada Beograda za najvrednija dostignuća u medicini 2015. god. kao urednik knjige „RAK DOJKE“ PROFESIONALNO USAVRŠAVANjE: - Gustave Roussy, Villejuif, Francuska (tokom 1981, 1985, 1986, 1989, 1994. god), - Japan 2006. i 2009 god: Noguchi Hospital u Bepu-u (dr Shiro Noguchi), Kuma Hospital, Kobe (prof. dr Akira Miyauchi), bolnica u Nagasakiju (prof. dr Shinuchi Yamashita) PUBLIKACIJE: preko 200 radova UKUPNIIF: 215 UKUPAN BROJ CITATA: preko 2000 puta (ukupna citiranost publikacija–357, ukupna citiranost radova koji su objavljeni u okviru projekata–preko 900, ukupna citiranost video filmova- oko 800) 

ČLANSTVA: WFSOS (potpredsednik), ESSO (član predsedništva i savetodavnog borda), ESE, IAES, ISS, ASAES (savetodavni bord), EASHNO (naučni komitet), UOHS (predsednik), BUON (jedan od osnivača), SLD (redovni član Akademije medicinskih nauka, predsednik Kancerološke sekcije).

 

 

A B C Č Ć
D Đ E F
G H I J K
L LJ M N NJ
O P R S Š
T U V Z Ž