E

Ejupbegović Ćamil-beg: rođen je u Novom Pazaru 1877. godine u uglednoj porodici Ejupbegovića. U Carigradu je završio visoko versko obrazovanje. Za vreme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca bio je muftija Kosovsko- mitrovačkog okruga. Za predsednika Novog Pazara izabran je na prvim opštinskim izborima 23. avgusta 1920. godine mandat mu je trajao do  jeseni 1922 godine. Bio je jedan od glavnih aktivista Džemijeta još pre osnivanja ove partije u gradu.

U njegovom mandatu je Odbor Novopazarske opštine 1920. godine osnovao  Biblioteku s čitaonicom, i u opštinskoj zgradi obezbedio prvi ispit zrelosti prostorije za ovu kulturno prosvetnu instituciju. Prvog aprila 1921. godine počeo je da izlazi „Novopazarski glasnik", publikacija Raškog okruga štampana u štampariji Ljubimira Jovanovića, koja se nalazila u gradu.

Ukazom Njegovog Veličanstva Kralja Alkeksandra Karađorđevića, od 11. avgusta 1922. godine, a na osnovu zakona o srednjim školama, Gimnazija u Novom Pazaru podignuta je na stepen osmorazredne državne srednje škole. Iste godine Kulturno umetničko društvo „Gajret" osnovalo je u gradu Žensku zanatsku školu, osnovana je Bakteriološka stanica, zatim banke: Novopazarska, čiji je predsednik bio Samuel Konforti, zvani Sumbuliko i Trgovačko privredna banka, koju je zastupao Aćif Hadžiahmetović. Narod je prvu banku zvao jevrejskom, a drugu turskom bankom.

U jesen 1922. godine zvanično je osnovan Džemijet, muslimanska politička partija. Predsednik Džemijeta bio je Aćif Hadžiahmetović.

Zbog pritiska koji je vršio Opštinski odbor i pod uticajem Radikalne stranke koja je bila na vlasti u Sandžaku, Ćamilbeg je podneo ostavku na položaj predsednika, posle čega su u jesen 1922. godine organizovani vanredni opštinski izbori. Posle ovih izbora Ćamil-beg je radio kao profesor i direktor Medrese u Novom Pazaru. Umro je u ovom gradu 3. jula 1935. godine. 

 

 

A B C Č Ć
D Đ E F
G H I J K
L LJ M N NJ
O P R S Š
T U V Z Ž