H

Hadžiahmetović Aćif: u narodu poznat kao Aćif-efendija, rođen je u Novom Pazaru, 1887. godine. Osnovnu školu i ruždiju završio je u Novom Pazaru, a u periodu od 1913. do 1920. godine školuje se u Istanbulu i na turskoj Vojnoj akademiji u Bitolju.

Nakon završetka studija stiče zvanje kapetana i, 1920. godine, vraća se u Novi Pazar. Jedan od najpoznatijih sandžačkih političara između dva svjetska rata. Lider Džemijeta, gradonačelnik Novog Pazara. Kao jedna od vodećih ličnosti novopazarskog kraja, Aćif Hadžiahmetović će, u periodu do početka Drugog svjetskog rata, biti na raznim položajima: poslanik u Skupštini Kraljevine SHS i Jugoslavije, sreski načelnik, član Vakufske direkcije i Vakufsko-mearifskog sabora u Skoplju.U Narodnoj Skupštini Kraljevine SHS, narodni poslanik iz Novog Pazara je protestirao što se muslimanima u Sandžaku I drugim oblastimaoduzima zemlja, konstatirao je da država malo odvaja za krajeve u kojima žive birači Džemijeta. Aćif Hadžiahmetović je strijeljan, u javnoj egzekuciji, na Hadžetu, 21. januara 1945. godine.Trenutno je u postupku  njegova rehabilitacija kod suda u Novom Pazaru.

 

 

Hadži Hurem: živeo je 15. vijeku, uradio je Bor Džamiju, Most lučki, novopazarsku banju, Čair pojila – vakuf za izdržavanje Bor džamije...

 

 

Hanić Hasanprof. dr: rođen je 1950. godine u Brodarevu kod Prijepolja, živeo je i radio u Novom Pazaru, sada je redovni profesor Beogradske bankarske akademije – Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije, Univerziteta Union u Beogradu. Godine 1993. izabran je za redovnog profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao student generacije. Kao odličan student bio je stipendista Univerziteta u Beogradu, a 1971. godine proglašen je najboljim studentom Studentskog grada u Beogradu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu takođe je odbranio magistarsku tezu i doktorsku disertaciju. Od Privredne komore Beograda dobio je nagrade za najbolju magistarsku tezu i najbolju doktorsku disertaciju.

Od početka svoje akademske karijere (32 godine je aktivno radio na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a od 2005. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji), profesor Hanić se paralelno bavi i nastavničkim i naučnim radom. U svom nastavničkom radu uvek je polazio od toga da je dobar samo onaj profesor koji uspeva da svoje znanje i iskustvo prenese studentima i da im, kao mentor, pomogne da steknu i primene najviša znanja. Pri tome, držeći se svoje sopstvene krilatice da "samo dobar čovek može da bude dobar nastavnik", profesor Hanić je postao omiljeni univerzitetski profesor, sa ogromnim ugledom, poštovanjem i uvažavanjem kod studenata i kod svih onih koji ga poznaju, u zemlji i inostranstvu.

Na drugoj strani, naučni opus profesora Hanića je veoma bogat i raznovrstan i obuhvata širok spektar ekonomskih oblasti: ekonomska teorija, mikro i makro ekonomija, ekonomska politika, finansije, bankarstvo, osiguranje, menadžment, marketing, istraživanje tržišta, savremena kvantitativna ekonomska analiza, informatika, kibernetika, statistika. Samostalno ili u koautorstvu, profesor Hanić je napisao preko 500 bibliografskih jedinica, udžbenika, monografija i zbornika radova, članaka i referata, naučnih studija, projekata i ekspertiza, osvrta, prikaza i recenzija, enciklopedija, leksikona i rečnika.

Zahvaljujući rezultatima u svom 40-godišnjem stvaralačkom radu, ime profesora Hanića je već ušlo u spisak najistaknutijih ekonomista u našoj savremenoj ekonomskoj istoriji. Takve rezultate u životu i radu bi poželeo svako, ali pod uslovima, koje je profesor Hanić u potpunosti ispunio, da blagovremeno sebi postavi jasne životne i radne ciljeve, a zatim, izražavajući "žeđ za znanjem", da pokaže ogromnu marljivost i upornost u njihovom ostvarivanju. Objavljeni radovi:

1. Hanić H., I. Domazet, A. Hanić, 2015, Tehnološka infrastruktura CRM-KAM koncepta – faktor konkurentnosti finansijskih organizacija, u časopisu FBIM Transactions, Vol. 3, br. 2, ISSN 2334-718X, COBISS.SR-ID 512310626, str. 23-32

2. Hanić H., I. Simeunović, I. Domazet, 2013, Istraživanje tržišta – faktor uspešnosti strategijskog marketinga finansijskih organizacija, u časopisu Marketing, Vol. 44, br. 4, ISSN 0354-3471, COBISS.SR-ID 1024552848, str. 310-320

3. Hanić H., I. Domazet, 2012, Specifičnosti marketinga finansijskih organizacija, u časopisu Marketing, Vol. 43, br. 1, ISSN 0354-3471, COBISS.SR-ID 1024496784, str. 3-14

4. Hanić H., I. Domazet, 2011, Managing Customer Relationship within Financial Organisations, u časopisu Polish Journal of management studies, ISSN 2081-7452, COBISS.SR-ID 512164450, str. 151-166

5. Hanić H., I. Domazet, B. Drašković, 2011, Razvoj i upravljanje odnosima sa klijentima u industriji finansijskih usluga, u časopisu Poslovna ekonomija, Vol. IX, br.2, ISSN 1820-6589, COBISS.SR-ID 512167010, str. 131-150

6. Hanić, H., 2008, Proces istraživanja tržišta, udžbenik, Beograd : Beogradska Bankarska Akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, ISBN 978-86-7852-018-1, COBISS.SR-ID 146732300, 371 str.

7. Hanić, H., 2008, Upravljanje marketingom, udžbenik, Beograd : Beogradska Bankarska Akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, ISBN 978-86-7852-017-4, COBISS.SR-ID 146689548, 373 str.

8. Hanić, H., 2008, Sistem informacija za upravljanje marketingom, udžbenik, Beograd : Beogradska Bankarska Akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, ISBN 978-86-7852-019-8, COBISS.SR-ID 146787596, 247 str.

9. Hanić, H., 2007, Principi marketinga, udžbenik, Beograd : Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, ISBN 978-86-7852-010-5, COBISS.SR-ID 138396428, 387 str.

10. Hanić, H., 2005, Istraživanje tržišta i marketing informacioni sistem, udžbenik, Beograd: Ekonomski fakultet, ISBN 86-403-0782-2, COBISS.SR-ID 117306380, 640 str.

 

Halilović Enes: pripovjedač, romansijer, pjesnik i dramski pisac rođen je 5. marta 1977. u Novom Pazaru. 

Objavio je zbirke poezije: Srednje slovo (1995, 2016), Bludni parip (2000), Listovi na vodi (2007, 2008, 2008), Pesme iz bolesti i zdravlja (2011) i Zidovi (2014, 2015), zbirke priča Potomci odbijenih prosaca (2004), Kapilarne pojave (2006) i Čudna knjiga (2017), drame In vivo (2004) i Kemet (2009, 2010) i romane Ep o vodi (2012) i Ako dugo gledaš u ponor (2016). Zabiljeležio je 172 zagonetke koje je objavio u uporednoj analizi Zagonetke (2015) koautorski sa Elmom Halilović.

Osnovao je književni časopis Sent i književni web časopis Eckermann. 

Priče, poezija i drame Enesa Halilovića objavljene su u zasebnim knjigama na engleskom, poljskom, francuskom, makedonskom, turskom, albanskom i bugarskom jeziku, a proza i poezija je prevođena na engleski, nemački, španski, ruski, arapski, turski, francuski, poljski, rumunski, ukrajinski, mađarski, slovenački, letonski, albanski, makedonski, grčki, bugarski i katalonski jezik.

Halilovićevu dramu Komad o novorođenčadima koja govore premijerno su izveli glumci berlinskog teatra Schaubühne 10. marta 2011. godine. 

Halilović je zastupljen u brojnim pjesničkim i proznim antologijama u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je Zlatne značke za doprinos kulturi kao i književnih nagrada „Meša Selimović“, „Branko Miljković“, „Đura Jakšić“, „Ahmed Vali“ i „Stevan Sremac“, a za urednički rad u Sentu dobio je nagradu „Sergije Lajković“.  

 

Hodžić Vehbija: rođen je u Čukotama na Donjoj Pešteri 7. januara 1916. godine. U rodnom selu je završio osnovnu školu 1927. Potom  je pohađao Veliku medresu Kralja Aleksandra II u Skoplju koju je uspješno završio 1936. godine. Iste godine je Pravni fakultet na Beogradskom uneverzitetu. Međutim, saznavši da je 1935. godine otvorena Viša islamska šerijatsko-teološka škola u Sarajevu, ispisuje se s Pravnog fakulteta i prelazi na ovaj najviši islamski vjerski zavod pred i u toku rata.

Po završetku Više islamske šerijatsko-teološke škole, 1941-1942. godine, radi kao šerijatsko-teološki pripravnik u šerijatskom sudu u Novom Pazaru. Iz šerijatskog suda prelazi na dužnost sekretara Islamskog šerijatstva za Srbiju gdje je ostao do 1945. godine. Poslije 1945. godine, službovao je u Priboju i Pljevljima u svojstvu šerijatskog sudije. Potom se opet vraća u Novi Pazar gdje radi u općini, zatim u Sreskom i Okružnom sudu, pa u Narodnoj Banci i, najzad, u Skupštini općine (katasteru) Novi Pazar, gdje ostaje sve do smrti 1977. godine.

Pored redovnog posla, Vehbija je bio nosilac i realizator mnogih društveno korisnih aktivnosti. Duže vrijeme je održavao tečaj arapskog jezika. Na njegovu inicijativu je formiran Fond za stipendiranje učenika pri Odboru IZ-e u Novom Pazaru. Zaslugom Vehbije-efendije Hodžića, osnovana je prva islamska biblioteka u Sandžaku. Vehbija-efendija Hodžić je tečno govorio šest stranih jezika – engleski, njemački, francuski, italijanski, arapski i turski – a u određenoj mjeri se služio i perzijskim jezikom.

Još kao učenik skopljanske Velike medrese, počeo je pisati originalne članke i prevoditi s arapskog i njemačkog jezika. Autorske radove i prijevode je objavljivao u ondašnjim muslimanskim listovima Islamski svijet i Islamski glas. Po dolasku u Višu islamsku šerijatsko-teološku školu u Sarajevu, počinje sarađivati s tadašnjom najutjecajniom muslimanskom periodikom Gajret.  Pored ovih glasila, radove je objavljivao i u Narodnoj pravdi (Sarajevo), Dogjolu/Pravom putu (Skoplje), Glasniku (Sarajevo, Preporodu (Sarajevo), Zemzemu (Sarajevo), i Takvimu (Sarajevo). Za života su mu objavljena svega dva djela: Temelji islama 1971. i Mevlud 1975. godine. Njegova pozamašna zaostavština obuhvaća djela iz oblasti islamskih disciplina, leksikografije,  književnosti i narodnog stvaralaštva.

 

 

A B C Č Ć
D Đ E F
G H I J K
L LJ M N NJ
O P R S Š
T U V Z Ž