L

Ličina Husein: diplomirani ekonomista, rođen je u opštini Berane u selu Radmanci, 20. jula 1951. godine. Za predsednika Opštinskog veća opštine Novi Pazar, imenovanje je10. jula 1997. godine, nakon raspuštanja Skupštine opštine Novi Pazar od strane Vlade Republike Srbije. Početni period rada Veća odvijao se u uslovima nasleđenih privrednih, infrastrukturnih i drugih problema u vrlo nepovoljnim uslovima privređivanja.

U periodu od 10. jula 1997. do kraja septembra 2000. godine Veće je održalo 90 sednica i donelo je 488 raznih odluka i 252 rešenja. Razmatran je veći broj izveštaja i informacija organa uprave, javnih preduzeća i ustanova.

Bez obzira na sužene mogućnosti, Opštinsko veće pratilo je probleme privrede i nastojalo da se obezbede dodatna sredstva i oživi proizvodnja. Za izvozno orijentisanu proizvodnju DD TK „Raška" u toku 1997. godine obezbeđen je devizni kredit od 1.000.000 nemačkih maraka. Trikotaža „Raška" dobila je 200.000 dinara za obrtna sredstva. IGM "Sloga" izgradila je fabriku za preradu glinaca u vrednosti od 4.500.000 DM koja je puštena u rad na Dan oslobođenja Novog Pazara, 28. novembra 1997. godine.

Tokom bombardovanja, 31. maja 1999. godine u Novom Pazaru je poginulo 11 građana, među kojima je i jedno dete od dve godine. Nakon toga usledili su obnova, reforme i velika investiciona aktivnost, sanirani su stambena zgrada sa poslovnim prostorom i četiri individualne stambene zgrade koje su bile porušene prilikom bombardovanja.

U oblasti zdravstva izgrađen je internistički blok, površine 4.600 kvadrata. Opremu za ovaj blok obezbedili su Ministarstvo zdravlja i Republički zavod za zdravstveno osiguranje, koji su obezbedili i sredstva za kompletnu rekonstrukciju i adaptaciju hirurško-ginekološkog bloka. Završena je i puštena u rad Zdravstvena stanica "Bukreš".

Zahvaljujući razumevanju Ministarstva prosvete 1997. godine počeo je da radi Centar za konsultativnu nastavu Više poslovne škole iz Beograda, a iste godine otvoreno je i Odeljenje fakulteta "Braće Karić" iz Beograda. Školske 1998/99. godine svečano je otvoreno odeljenje Učiteljskog fakulteta iz Beograda, koje je radilo u zgradi Gimnazije. U školskoj 2000/2001. godini upisana su dva isturena odeljenja Srednje medicinske škole iz Kraljeva. Krajem 1999. godine počela je izgradnja zgrade za visoko školstvo.

Podrška i pomoć Vlade Republie Srbije bila je kontiniurana i planska, finansijski i materijalno vrlo značajna. Ona je garantovala i stajala iza svakog značajnijeg razvojnog projekta, što je ubrzavalo njihovu realizaciju. Veće je svojim radom doprinelo stvaranju klime poverenja i boljih međunacionalnih odnosa. Sve je ovo posebno došlo do izražaja za vreme NATO bombardovanja, kada su građani pokazali visok stepen solidarnosti i hrabrosti.

Nakon isteka mandata, Husein Ličina je postao direktor Osiguravajućeg društva DDOR Novi Sad, filijale u Novom Pazaru.

 

 

 

A B C Č Ć
D Đ E F
G H I J K
L LJ M N NJ
O P R S Š
T U V Z Ž