Razgovor sa Enesom Nikšićem

 

ENES NIKŠIĆ je rođen 1969. godine u Novom Pazaru, gdje je završio osnovnu i srednju školu.

Studirao je u Sarajevu i Turskoj, a diplomirao je na Departmanu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Državnog univerziteta u Novom Pazaru, gdje je kasnije stekao i master diplomu.

Napisao je dva romana: Begova kuća (2007) i Fes (2013). Također, priređivač je Pregleda savremenog književnog stvaralaštva Bošnjaka u Sandžaku: Biserni đerdani (2018). Dugogodišnji je radnik novopazarske Gradske biblioteke, gdje radi na poslovima afirmacije i promocije stvaralaštva zavičajnih pisaca.