Razgovor sa Mevludom Melajac

Mevluda Prušević Melajac rođena je 1946. godine u Novom Pazaru. Osnovnu i učiteljsku školu završila je u svom rodnom gradu, a Pedagošku akademiju u Beogradu.

Cio radni vijek je provela u Osnovnoj školi Rifat Burdžović Tršo u Novom Pazaru. Njena djela su obavezna lektira u nastavi na bosanskom jeziku. U Bošnjačkom nacionalnom vijeću već deset godina vodi resor Zvanična upotreba bosanskog jezika i pisma u Srbiji. Dobitnica je više diploma i priznanja za svoj rad.

Radeći u prosvjeti preko trideset godina poučavala je djecu, ali je od njih i mnogo naučila. Ostala je mlada duhom, vedra i spremna da odgovori na izazove savremenog doba. Mevluda Prušević Melajac je jedna od boraca na putu osvjetljenja i očuvanja identiteta sandžačkih Bošnjaka. Autorka je romana „Žar“, „Halka“, „Tapija“, „Đurumlija“ i „Amanet“. Kada je prije više od deset godina napisala svoj prvi roman „Žar“, nije ni slutila kakvu reakciju će izazvati kod čitalačke publike. Njene knjige su postale obavezna literatura u domovima onih koji osjećaju novopazarsku čaršiju kao dio sebe, a miris pekara, zvuk kaldrme i glas mujezina sa minareta osjećaju kao ritam svoga bića.