Razgovor sa Seadom Šemsovićem

Sead Šemsović je profesor na filozofskom fakultetu u Sarajevu i Univerzitetu u Novom Pazaru, a predsjednik je Odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje na bosanskome jeziku.

Intervju sa Seadom Šemsovićem održan u prostorijama Narodne biblioteke "Dositej Obradović" u Novom Pazaru 23. decembra 2016. godine u okviru projekta "Kazivar Ismeta Rebronje".