Kategorija: Intervju

Razgovor sa Ramizom Crnišaninom

Rođen 22. aprila 1925. godine u Novom Pazaru. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu, a pravni fakultet i magistraturu u Beogradu. Naporedo sa školovanjem bio je i na pekarskom zanatu. Pisao je za „Borbu“ iz Novog Pazara, bio glavni i odgvorni urednik lokalnog lista „Bratstvo“. Sarađivao sa brojnim listovima i časopisima i učestvovao u radu njihovih savjeta i redakcija. Objavio je više desetina članaka u stručnim časopisima i listovima, i učestvovao na brojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, objavio je devet knjiga:“Tijesna čaršija“, „Priče iz tijesne čaršije“, „Rasprave“, „Ličnosti i događanja“, „Sandžak izmjeđu Srbije i Crne Gore“, „Čaršijske priče i anegdote“, „Kazivanja Hadži Jonuza Hamzagića“, „Sjećanja Jakupa Rahića“ i „Slučaj Hafize Demirović“.

Kategorija: Intervju

Razgovor sa Seadom Šemsovićem

Sead Šemsović je profesor na filozofskom fakultetu u Sarajevu i Univerzitetu u Novom Pazaru, a predsjednik je Odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje na bosanskome jeziku.