Šerif Šabović

(14. april 1953, Trnava kraj Novog Pazara) je ekonomista, doktor nauka, profesor i književnik iz Srbije. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Novom Pazaru.

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Prištini. Magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu 1991. godine. Po završetku studija radio je na poslovima finansijske inspekcije u Službi društvenog knjigovodstva u Novom Pazaru u periodu 1977-1983. godine. Nakon toga prelazi na mesto rukovodioca kontrole u istoj instituciji sve do polovine 1996. godine. Od 15. avgusta 1996. godine prelazi na mesto regionalnog direktora „Delta banke“ u Novom Pazaru sve do kraja 2006. godine. 

Od početka 2007. godine radi kao profesor na Fakultetu za trgovinu i bankarsto „Janićije i Danica Karić“ u Beogradu i na Visokoj ekonomskoj školi strukovnih studija u Peć u Leposaviću. Od 15. februara 2009. godini zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Priština u Kosovskoj Mitrovici. Povremeno je angažovan i kao stručni konsultant kompanija u okruženju.