Maruf Fetahović

Maruf Fetahović, pjesnik, pripovjedač i esejista, rođen je 1940. u Bistrici kod Bijelog Polja. Završio Filološki fakultet u Beogradu.

Radio kao profesor književno­sti u Novom Pazaru. Osnovao je i bio prvi predsednik Udruženja pisaca Sandžaka. Pjesnički se oglasio još u gimnazijskim danima kao član književnog kluba "Sandžačka iskra" i saradnik srednjo­školskog časopisa "Polet" iz Zagreba. Saradivao je sa mnogim jugoslovenskim književnim časopisima i listovima poput "Bagdale", "Povelje", "Odziva", "Mostova", "Dela", "Prosvetnog pregleda", "Bratstva", "Bjelopoljskih novina"...

Objavio je knjige poezije: Prohodište, Noćno more, Sandžačko danovanje, poemu Muhadžerska Bosna, kao i Slavujeva gora, hrestomatiju savremene sandžačke  književnosti. Zastupljen u udžbenicima bosanskog jezika i antologijama: Bijel behar, Povratak u zavičaj, Poezija tromeđe i Novija poezija Sandžaka.