Zehnija Bulić

Zehnija Bulić, bošnjački književnik, rođen je 8. novembra 1970. godine u Paljevu kod Tutina.

Profesor je književnosti i jezika u Novom Pazaru. Sekretar književnog časopisa "SENT". Jedan je od prvoboraca za afirmisanje bosanskog jezika u Sandžaku.

Do sada je objavio sljedeće knjige:

  1. Dah vremena (poezija)
  2. Splavari ponornice (poezija)
  3. Intimna groteska (roman)
  4. Topola ni o pola (poezija za djecu i pjesnike)

Piše i književnu kritiku. Sarađuje u brojnim publikacijama.