Samir Hanuša

Samir Hanuša je rođen 24.9.1966. godine u Novom Pazaru.

Studirao je Istoriju književnosti naroda i narodnosti Jugoslavije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Živi i radi u Novom Pazaru.