Hankuša Hamzagić

Rođena u Jošaničkom keju u kući sa brojem devet. 

Došla roditeljima, ocu Fehimu (sinu od Redžepa Hamzagića) i majke Hankuše Ibišević. Mati joj Hajrija, kći Abdula Saračevića i Hasime Plojović. Rođena tog 15. oktobra, kao četvrta kći u Novom Pazaru. Poštuje mjesto rođenja, Bogom dano... voli Sarajevo, gdje "disala je".

Izabravši studij književnosti i maternjeg jezika kao određenje za budući rad, poslije diplomskog angažovana je u Kulturološkom centru u Prištini. Kasnije, radi kao novinar-saradnik Večernjih novina i ujedno predavač u školama dopunske nastave u Njemačkoj.

Prva zbirka poezije Osama štampana joj je u Novom Pazaru 1993. godine, a pjesme iz te knjige uvrštene su u pet antologija.