Korisnici Naučnog odeljenja sa čitaonicom mogu:

  • koristiti sve fondove Biblioteke;
  • koristiti stručnu literaturu iz svih oblasti znanja isključivo u čitaonici Naučnog odeljenja;
  • dobiti pomoć i uputstva pri korišćenju elektronskog kataloga Biblioteke;
  • dobiti pomoć i uputstva pri pronalaženju i selekciji bibliografskih podataka;
  • on-lajn pretraživati druge elektronske kataloge i baze podataka;
  • konsultovati bibliotekare Naučnog odeljenja u vezi s izradom svojih školskih, istraživačkih, naučnih i drugih radova;
  • korišćenje dnevne štampe.

 

Radno vreme: 7:30-20:30

Pauze: 9:30-10:00, 16:00-16:30