Korisnici Naučnog odeljenja sa čitaonicom mogu:

 • koristiti sve fondove Biblioteke;
 • koristiti stručnu literaturu iz svih oblasti znanja isključivo u čitaonici Naučnog odeljenja;
 • dobiti pomoć i uputstva pri korišćenju elektronskog kataloga Biblioteke;
 • dobiti pomoć i uputstva pri pronalaženju i selekciji bibliografskih podataka;
 • on-lajn pretraživati druge elektronske kataloge i baze podataka;
 • konsultovati bibliotekare Naučnog odeljenja u vezi s izradom svojih školskih, istraživačkih, naučnih i drugih radova;
 • korišćenje dnevne štampe.

Odeljenje periodike i obrade bavi se:

 • obradom knjiga i serijskih publikacija;
 • odeljenje je zaduženo za prijem, fizičku i stručnu obradu knjiga;
 • evidentira, obrađuje i daje na korišćenje periodične publikacije: časopisi, zbornici, bilteni, godišnjaci, letopisi;
 • analitička obrada časopisa i tekstova koji imaju značajnu stručnu, naučnu, kulturno-istorijsku vrednost;
 • analitička obrada svih tekstova zavičajnih autora i tekstova u periodici koji čine zavičajnu građu;
 • na uvid i korišćenje mogu se dobiti  časopisi iz raznih oblasti: stručni časopisi, časopisi na stranom jeziku, dečiji listovi, časopisi iz oblasti informatike, pozorišta i filmske umetnosti, ali i zavičajna periodika;
 • u čitaonici članovima su u ponudi i dnevni listovi: Politika, Blic, Večernje novosti, Kurir, Sportski žurnal;
 • za korišćenje međubibliotečke pozajmice i besplatnog elektronskog servisa KoBSON(strana stručna periodika) prijaviti se bibliotekaru odeljenja periodike i obrade;
 • Fond odeljenja periodike članovi mogu koristiti u prostorijama Biblioteke;
 • korisnicima su omogućene usluge fotokopiranja, skeniranja i pristup internetu.

 

Radno vreme: 7:30-15:30

Pauza 9:30-10:00

Telefon: 064 826 0425

e-mail:  Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.