PREDSTAVLJEN NOVI ROMAN ŠABANA ŠARENKAPIĆA, ,,KVARTIDA,,

U subotu veče, 17.oktobra 2020. u Galeriji MMC Kulturnog centra Novi Pazar održana je promocija novog romana Šabana Šarenkapića pod naslovom ,,KVARTIDA,,. Urednica IK Darma Books Maša Tomanović je naglasila metafizičku dimenziju romana sa akcentom na specifičnost i posebnost dijalekta ali i savremenost koja se ogleda u vječitim promišljanjima i pitanjima koja su svima bliska. Književnik Zehnija Bulić je u proznom djelu Šarenkapića pronašao vječitog pjesnika.