"Opelo žutom plavetnilu neba" - Bisera Vukašinović

"Zbirka pesama Opelo žutom plavetnilu neba predstavlja izbor najlepših pesama iz pesničke zaostavštine rano preminule Bisere Vukašinović.

Namera priređivača i izdavača je da, izdavanjem ove zbirke, otrgne od zaborava poetski izraz ove vrsne novinarke i da joj, na taj način, oda priznanje za njen samopregoran rad u novinarstvu i kulturi Novog Pazara."

Odlomak iz predgovora