"Hodnici samoće" - Jelena Dobrić

"Pesme Jelene Dobrić otkrivaju nam mladu poetesu čiji je predmet pevanja uglavnom ljubav, ljubavna čežnja i tuga zbog rastanka sa voljenom osobom.

Dakako, ta ljubav nije bliže determinisana, pa nama ostaje samo da pretpostavimo o kakvoj se ljubavi radi. Nije li možda reč o prvoj ljubavi koja je ostavila duboke tragove u duši pesnikinje.

Ovi pesnički prvenci sa kojima Jelena Dobrić pokušava da zakorači u svet književnosti ne obiluju bogatstvom i raznovrsnošću poetskih mitova. Zapravo, uočljive su varijacije na pojedine motive obojene vlastitim doživljajem, što može da bude i kvalitet zbirke..."

Odlomak iz pogovora