"Nepomični ples" - Boban Mutavdžić

PESNIČKI TESTAMENT

Poput slikara koji je želeo da vidi i naslika sve na svetu, poželeo je to i Boban Mutavdžić, pesnik u razvoju. Nastojao je da rečima naslika boje, da piše tako da svi mogu videti ono o čemu kazuje.

Tragično, surovo, prerano, usred pesničke reči, pretekla ga je smrt i njegove stihove ostavila nedovršene. Umukla je lira ovog mladog Orfeja, ali ne i njegov pesnički glas. O tome svedoče pesme u zbirci oksimoronskog naslova Nepomični ples. Ona je pesnički testament jedne mladosti, maštanja, nadanja i, nadsve, ljubavi. Lirski ustreptalo, maštovito uzneseno, do bola iskreno, na oltar poezije položena je jedna mladost i iskrena osećajnost.

Lirska kantilena Bobana Mutavdžića je uspomena i ugašeno kandilo jedne mladosti. Ona je svedočanstvo o ljubavi, pravom vatrometu osećanja, čežnja ka lepšem, pravednijem, uzvišenijem i boljem. Neka sve to nađe u Carstvu iznad svakog zla, a njegovim prijateljima, družini i najmilijim neka ova knjiga bude uteha. Neka zasjaji, poput žiška u tami.

Tiodor Rosić

 

BELEŠKA O PISCU

Boban Mutavdžić rođen je 1. aprila 1987. godine u Novom Pazaru. Srednju ekonomsku školu završio je u Novom Pazaru. Studirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Još kao jako mlad, pokazivao je sklonost prema pisanju pesama. Zbog prerane smrti nije završio zbirku pesama, a ni mnogo drugih isplaniranih ciljeva.

Bio je entuzijazista, ambiciozan, avanturista i čovek koji se trudio da živi život na najbolji mogući način. Sa nepunih dvadeset godina postizao je rezultate za koje mnogi ljudi potroše ceo životni vek. Preminuo je u nesrećnom slučaju jula 2006. godine. Iza njega ostala je knjiga u rukopisu. Ona je objavljena trudom Društva prijatelja.