U spomen Ismetu Rebronji

Zbornik tekstova koji je pred vama skroman je prilog sećanju na velikog pesnika i našeg prijatelja Ismeta Rebronju (1942-2006) i sadrži, uglavnom, tekstove koji su izrečeni na Okruglom stolu posvećenom stvaralaštvu Ismeta Rebronje, održanom 23. oktobra 2009. u Narodnoj biblioteci „Dositej Obradović“ u Novom Pazaru.

U Zbornik su uključeni i naknadno pristigli tekstovi Sinana Gudževića i Duška Novakovića. U Priloge su, pored bibliografije preuzete iz knjige Nulla Insula , koju je sačinio sam Ismet Rebronja, uključeni i kritički tekstovi Dragoljuba Jeknića, Čedomira Mirkovića, Dragana Lakićevića, Milenka Pajića i Zorana Bognara, kao selektivan uvid u pređašnju recepciju Rebronjinog dela. Iz razgovora vođenog s Manojlom Gavrilovićem i zapisa i uspomena koje čuva porodica, izvađeni su Ismetovi iskazi, koji kao dijalog ili neugasla polemika, razdvajaju i prate tekstove u Zborniku. 

Zajedničko svim ovim tekstovima jeste duboko poštovanje prema Ismetu Rebronji i njegovom nedovoljno valorizovanom delu, koje se snagom svog talenta upisalo u bar tri kulture koje na balkanskom prostoru danas traju kao razdvojene, ali i suštinski nerazdvojive - srpsku, bošnjačku, crnogorsku - ostajući, pri tom, individualno, nepomirljivo svoje, autentično i bolno, poput svakog pravog pesništva:

„To je kao ono kad se ubodeš na trn, pa se zagnoji i boli, boli sve dok se ne provali i zaraste. Kasnije ostane jedan ožiljak kojeg se jedva sećaš“ (Ismet Rebronja - Manojle Gavrilović, Kao kad se ubodeš na trn)

Ljiljana-Pešikan Ljušanović