"Mi moramo ostaviti sunce" - Mirsad Duranović

BELEŠKA O PISCU

Mirsad Duranović rođen je 26. februara 1977. godine uNovom Pazaru. U rodnom gradu završio je osnovnu Školu i Gimnaziju.

Studirao je medicinu u Beogradu i Sarajevu. Bio je učenik generacije u osnovnoj školi i u Gimnaziji. Umro je 21. maja 1999. godine u Sarajevu.

 

Bio je najbolji učenik Osnovne “28. Novembar". Učio je ono što voli, a po rezultatima voleo je sve. Lako je bilo sa sarađivati u vaspitno-obrazovnom radu i pripremama za takmičenje. Bio je prvi u svemu pozitivnom. Zreliji je bio od svojih vršnjaka i od svojih godina života. Osim ostvarenih rezultata u učenju i vladanju nalazio je vremena i za sport, druženje i pomoć drugima. Na vreme je stekao radne navike.Svesna savršena vaspitanost učinili su ga takvim kakav je bio. Bio je svestrana, draga i ostaće nezaboravljena ličnost.

Rizvan Šabotić, razredni starešina u Osnovnoj školi 28. novembar"