"Zrno sunca" - Biljana Dumić

BELEŠKA O PISCU

Biljana Dumić, autor jednog simpatičnog i čitljivog ljubavnog romana, svoju priču o ljubavi nastavlja - stihovima.

U njenoj zbirci nema nijedne pesme s naslovom, tako da se ona čita kao pesnički monolog, uzavreo, treptav, isprekidan, povremeno nalik molitvi i šapatu, a povremno kletvi i bolnim uzdasima. Dumićka je neoromantčar, a to znači da su iskrenost i jednostavnost izraza glavne odlike njenog pevanja. Pesma nastaje i živi, po Dumićki, u svetu intime. A ta intima nikad se ne otkriva do kraja, stihovi je samo nagoveštavaju, na čitaocu je da se približi suštini. Ljubav se kod pesnikinje uglavnom pojavljuje kao čežnja, kao neostvaren san, kao nešto što se moglo dogoditi a nije... a i ako se dogodi, onda je ona samo sećanje, povod za nekoliko setnih stihova. Samo po nekim sitnim detaljima može se naslutiti da pesnikinjina ljubav nije bezvremenska i uopštena već da se događa sada i u njenom voljenom gradu, Novom Pazaru.