"Kritički racionalizam Karla Popera" - Rifat Redžović

Rifat Redžović je rođen 22. 12. 1963. godine u Novom Pazaru gdje završava osnovnu a potom i srednju školu.

Studira na Filozofskom fakultetu, odsjek za filozoflju i' sociologiju Univerziteta u Sarajevu gdje dipolomira kod akademika Muhameda Filipovića iz oblasti metodološko-epistomološke problematike na temu Transcendentalna teorija spoznaje u Kantovoj filozofiji marta 1990. godine. Postdiplomski studij “Bosna i Hercegovina u savremenom svijetu — Bosna i Hercegovina i euroatlantske integracije”, upisuje 2002. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu iz oblasti socioloških nauka. Interesovanje Rifata Redžovića, već tada se, a na osnovu kontinuiteta problema kojim se i tokom studiranja bavio, može odrediti u okviru metodološko-gnoseoloških, i posebno, epistemoloških pretpostavki spoznajne teorije u društvenim znanostima. Interesovanje za polja spoznajne teorije i njene povijest s jedne strane, i savremene sociološke problematike i teorije s druge strane, neminovno su našeg kandidata “uputile" na jednog od najvećih, ako ne i najvećeg po mnogima, teoretičara XX stoljeća iz tih oblasti Karla Poppera. Magistarski rad naš kandidat uspješno brani na FPN-u Univerziteta u Sarajevu, 31. 03. 2008. godine i stiče zvanje magistra socioloških nauka. Dokforirao je na Intemacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru 09.09. 2009. godine. Profesor Rifat Redžović je radio na nekoliko univerziteta u Srbiji i Bosni i Hercegovini, bio je direktor nekoliko ustanova koje se bave kulturom i obrazovanjem. Trenutno je uposlen na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru kao vanjski saradnik i u Gradskoj upravi Novog Pazara zadužen za obrazovanje. Otac je tri kćeri.