"Hič mi se ti" - Esmin Kačapor

Humor je važna odlika i neodvojiva crta poetskog stvaralaštva. Nema životne situacije, pa ni one ozbiljne i tragične, kojoj pisac nije sagledao i smiješnu stranu.

Podsmehnuje se i onom što voli i cijeni. Podsmehuje se i sebi i drugome. Smijeh zbližava ljude i pomaže da se lakše prebrode neprilike i nevolje. Smijeh je zajednički jezik svih ljudi. U našem narodu oduvijek su se cijenili pojedinci koji umiju da pronađu slabu, smiješnu crtu pojava i karaktera, da u pravo vrijeme kresnu pravu, smjelu i duhovitu riječ. Takva riječ se onda pamti i prepričava i postaje općenarodna svojina. Humor je oružje u borbi protiv nasilnika, izrabljivača, nekulture, pomodarstva, lažnog patriotizma, uobraženosti, lakovjernosti i birokrata. .

Šaljive pjesme su duhovite pjesme koje imaju za cilj da nasmiju i razvesele, ali i da kritikuju. Ljudi su oduvijek voljeli šalu i smijeh. Tu svoju odliku iskazivali su i pjesmom. Stvarali su šaljive pjesme radi vedrog raspoloženja i prijatnog zabavljanja, ali i radi kritike i podsmjeha. U šaljivim pjesmama su izložene podsmjehu i ironiji negativne ljudske osobine, kao što su sujeta, gordost, oholost, sklonost laganju, hvalisavost, glupost, lažna hrabrost. Smisao za humor veoma se cijenio kao što se i danas cijeni.

U tom fonu, Zbirka pjesama Esmina Kačapora “Hič mi se ti” je tipični primjer šaljive pjesme sa prepoznatljivom osobenošću duhovite komičnosti. Zbirka sadrži preko osamdeset pjesama i svaka pjesma je šaljivoga karaktera. Mladi pjesnik crpi teme iz svakodnevnoga života svoga kraja, koristeći dijalekatske i žargonske osobenosti ovoga kraja. Pjesnik vrlo vješto uzima određene situacije iz svakodnevnog života dajući situacijsku i jezičku komičnost. Najčešća tema jeste upoznavanje momka i djevojke, zajednički prvi izlazak u grad, zatim strepnja, trema, uzbuđenje, kao i upoznavanjem momka sa rodbinom svoje djevojke i upoznavanje djevojke sa porodicom svoga momka.

Te komične situacije kao i jezičke situacije su skoro u svakoj pjesmi vrlo tečne, jednostavne i majstorske, kao da ih gradi pjesnik koji ima višegodišnje iskustvo u pisanju. Međutim, ono što je interesantno u svemu ovome, jeste i to što pjesnik, koristi jednu vrlo jednostavnu i nepretencioznu rimu koja se dobro uklapa u sadržinu dijalekatske i žargonske osobenosti i to se može uočiti u cijeloj zbirci. Pjesnik koristi veliki broj razičitih stilskih figura, naravno, najčešće figure su poređenje i hiperbola. Zaista, ova zbirka pjesama je vrlo originalna i specifična, puna je komičnog i one lokalne duhovitosti, što je lahko uočiti u svakoj pjesmi. Zasigurno ne možemo reći da je mladi pjesnik pisao po uzoru ili ugledu određenog pisca. Imajući u vidu sve ove osobenosti koje ova knjiga sadrži, srdačno preporučujem ovu knjigu čitaocima, koji žele da uživaju u šaljivoj poeziji, mladoga i vrlo interesantnoga pjesnika Esmina Kačapora.

Amir Dautović, prof.