"Layla" - Alen Turković

Na sreću čitalaca liepe riječi danas je sve više hrabrih mladih pjesnika koji se odlučuju da objave svoje intimne stihove koje najčešće pišu samo za svoju dušu i sebe.

Naravno, često se dešava ta poezija nije tako vrijedna i perfektna, daleko od toga, ali ipak se mladi i talentirani pjesnici tako ohrabre da svoje poetične pokušaje podijele sa svojim čitaocima.

Naš mladi i vrlo talentirani glumac, humorista, stand-up komičar i pisac Alen Turković, evo, za kratko vrijeme objavljuje svoju četvrtu knjigu, koja svakako zaslužuje pažnju. Zbirka pjesama ,,Layla" Alena Turkovića je prepuna vrlo orginalnih i suptilnih ljubavnih stihova. Svakako da je lahko uočiti da je riječ o pjesniku početniku, ali isto tako je jasno da je riječ o vrlo interesantnom i ambicioznom mladom umjetniku. On u svojim pjesmama pokazuje jedan vrlo ekspresivni i romantičarski svijet, kao i vrlo specifično poimanje ljubavi, jer je po njemu ljubav smisao života i življenja u svakom trenutku i svakoj situaciji života. Alen pokušava da svaki trenutak, situaciju i lični osjećaj pretvori u pjesmu, često upotrebljavajući hiperbole o veličini i snazi ljubavi, ljubav sve može i čuda pravi - ljubav je sve i više od toga.

Turković u jednoj svojoj pjesmi ,,Ti i ja", gdje se možda najbolje vidi preuveličavanje osjećaja ljubavi i zaljubljenosti kaže:

"Ti i ja smo drhtanje Eufrata u decembarskim sekundama, ti i ja smo najslađi nar, ogroman kao lisabonske obale, ti i ja imamo dovoljno za mrtve i žive."

Zaista, ova knjiga pjesama ,,Layla"je osvježenje za mlađu čitalačku publiku u našem kraju. Jezik i stil skoro u svakoj pjesmi su vrlo čisti i usaglašeni, i ako je vokabular u nekim stihovima pun žargonizama karekterističnih za ovo vrijeme i omladinu, ali ipak su prikladno i majstorski upotrijebljeni.

 

U Novom Pazaru

Amir Dautović, profesor