Bujrum u Novi Pazar

Većina današnjih stanovnika Novog Pazara i okoline, posebno mladih ljudi, veoma malo zna o istoriji Novog Pazara i njegovoj bogatoj kulturnoj prošlosti.

Danas Novopazarci slabo poznaju svoje spomenike, kulturnu baštinu, geografske karakteristike grada i običaje koji se čuvaju vekovima.

Najvažnije kod ljudi koji žive u jednom gradu jeste osećaj pripadnosti  i osećaj ljubavi prema mestu u kome se živi. Upoznavanje prošlosti upravo produbljuje tu ljubav i kod svakog Novopazarca izaziva poseban osećaj ushićenosti krajem i gradom u kom se rađa, odrasta i umire.