"Epski svijet Avda Međedovića" - Sead Šemsović

Pod pojmom “epski svijet” podrazumijevamo određeno poetsko viđenje “Univerzalnog epskog svijeta” kao najviše spoznajne epske instance.

Stoga, epski svijet može biti refleksija Univerzalnog epskog svijeta u jednoj pjesmi, u repertoaru jednog pjesnika-pjevača ili u ukupnoj epici jednog etnikuma, pri čemu ciklus pjesama o jednom epskom junaku ne čini epski svijet već “epsku biografiju junaka”. Pritom, podrobna analiza jednog epskog svijeta podrazumijeva kontekstualiziranje niže inastance unutar više, odnosno, epski svijet pjesme unutar epskog svijeta pjesnika-pjevača, a epski svijet pjesnika-pjevača unutar epskog svijeta jednog etnikuma ili šire društvene zajednice. Jedan epski svijet čini doslovno sve što se nalazi opisano ili tek spomenuto u jednoj pjesmi: od teme kojom se pjesma bavi do detalja kojih se tek usputno dotakne. Stoga, junak i njegova oprema (odjeća, oružje i konj), njegovi pomoćnici i neprijatelji, prijateljski susreti i sukobi, pobjede i porazi, a zatim i sve njegove replike koje ga približavaju recipijentovom doživljaju, sastavnice su jednog epskog svijeta. Osobenosti jednog epskoga svijeta prepoznajemo u načinu njegovog ostvarivanja - šta je pjevač naslijedio, a šta je inovirao tokom procesa izgradnje.

Sami odnos isprepletenih sastavnica, među kojima prepoznajemo od univerzalija epskih žanrova, preko prostorno-nacionalno motiviranih stalnih mjesta pa do lično autorskih obojenosti, nikada ne ostvaruje identično poetičko uobličenje. Pjesnik-pjevač, kao uostalom i njegov kolektiv, u svom nasljeđu ima čitav niz kvalitetnijih i manje kvalitetnih uradaka koji mu služe kao riznica moguće građe. Na koji će način „umjetnik riječi“ kombinirati preplitanje i u kom će trenutku posegnuti...