Ponor - Avdo R. Ćeranić

Knjiženo djelo je sistem, a pojam sadrži tri velika postojanika - prostor, vrijeme i likovi.

Knjiženo djelo je sistem, a pojam sadrži tri velika postojanika - prostor, vrijeme i likovi. Ćeranićev roman "Ponor" je najvjerovatnije započet još onda kada je ovaj autor slikao kao dijete sent jata ptica, što dolijeću negdje sa tifranske klisure donoseći na krilima pramenove neba sa visitorskih katuna. Ovaj autor je često ostavljao crtanku i uzimao svesku uskih i širokih linija, kako bi se dopisivao sa ljepotom oblaka, što je nestajao i nastajao na modrom bjelasičkom nebu. On je slikao i zapisivao cvrkut grozdovića i pisku jastrebova, nagledao se borbe, dvoboja orla i kokota koji brani piliće. Ćeranić je rastao , postajao permanentno ozbiljniji, još kao dijete je shvatio savršenstvo huka bora i lahora breza. Školska klupa za njega postade zagonetka sa trajnim pitanjem, šta je znanje. Iz njega se rađalo novo pitanje koje je glasilo, šta je smisao postojanog postojanja čovjeka?

Dragutin Maslovarić, prof.