Futurološki pristup nastavi - Filduza Prušević Sadović

Tehnološka revolucija je promenila izgled i povećala domete obrazovanja, ali ljudska kreativnost i mozak su i dalje neprevaziđen kompjuter. Kako bismo inovirali i promenili nastavu koja ne postiže zadovoljavajuće rezultate, moramo menjati tehnike rada. Spremnost za promenu, kritičnost prema sebi i stalno revidiranje postignutog jesu siguran put da svako od nas postane bolji nastavnik.