Prirodne i antropogene turističke vrednosti Novog Pazara, Sjenice i Tutina

Primarni objekt istraživanja ove monografije je područje Novog Pazara, Tutina i Sjenice, njegove fizičko-geografske, turističke, antropogeografske, privredne i ekološke karakteristike. Pod ovim područjem podrazumevamo Novi Pazar kao najveći centar ovog dela Srbije, zatim Sjenica i Tutin koji u svakom pogledu gravitiraju prema Novom Pazaru. Stoga nije moguće izolovano posmatrati (osim delimično u geomorfološkom i klimatološkom smislu) jer su prirodne, a naročito antropogene pojave i procesi tesno povezani, tako da čine jednuneodvojivu celinu koja je u svakom slučaju predmet proučavanja u celini sve tri opštine.