Stari majstori Jeni Pazara - Elijas Rebronja

Priča o starim zanatima u Novom Pazaru počinje daleke 1461. godine kada počinje formiranje i razvoj grada na ovim prostorima. S razvojem grada počinju da se razvijaju i prvi zanati na ovim prostorima.

Riječ zanat je arapskog porekla i u naš jezik je preuzeta od turske riječi sanat a preko arap. sana što u prijevodu znači majstorija ili vještina, a u Osmanskome carstvu zanat kojim se smiju baviti samo ljudi islamske vjere.

Po definiciji zanat je izučena proizvodna, prerađivačka, obrađivačka ili uslužna djelatnost, zanimanje, struka, zvanje, profesija (od zanata izvježban, vještina, umješnost, znanje, majstorija, imati zanat, izučiti zanat). U osnovi svakog zanata leži vještina obrade sirovina ili pružanja usluga. Zanati su uglavnom zasnovani na tradicionalnim znanjima i u svojoj proizvodnji i primjeni upotrebljavaju prirodne materijale...

Odlomak iz Uvoda