Rulet - Avdo Ćeranić

Avdo Ćeranić ima tri lica, ili još bolje rečeno tri srca i tri ljubavi. Jedno je medicina, drugo srce je slikarstvo, a treće književnost.

Ako pođemo od toga da je za bavljenje medicine potreban posenab senzibilitet i talenat i da je lekar isto što i umjetnik - dolazimo do toga da je ljekar onaj koji je povezan sa bolesnim čovjekom koji traži pomoć i da mu ljekar svojom posvećenošću, predanošću i dobrotom olakšava. Avdo Ćeranić je izabran ljekar i izabran čovjek. Prije svega dobar čovjek i dobar ljekar.

Interesantno je da je Avdo Ćeranić i dobar umjetnik. Poput Servantesa ili Voltera slika život. I to čini svojom dobrotom. Servantes i Volter nisu bili dobri ljudi, ali su bili dobri pisci. Avdo je i jedno i drugo. Od medicine je živeo, ali je i živeo za medicinu. Poput Čehova živeo je od medicine, a onda počeo sa pisanjem i slikarstvom. Svoj život i svoje srce je posvetio medicini...

Odlomak iz pogovora