Ismet Rebronja – Etymologicon

Knjiga predstavlja veoma korisnu i bogatu riznicu riječi koje se tiču kako lokalnog područja, tako i prostora cijele bivše Jugoslavije. Posebna vrijednost ove publikacije izražena je u činjenici da se ona oslanja na brojne historijske potvrde i događaje zabilježene na lokalnim jezicima i dijalektima, ali isto tako i na mnogim drugim svjetskim jezicima.