Kategorija: Izdanja

"Učiteljska škola "25. maj" u Novom Pazaru (1946-1974) - Sait Kačapor

Ova knjiga je nastala iz potrebe da se osvetli srednja stručna škola koja je sa velikim naporom nastala, u teškim godinama nakon Drugog svetskog rata, rasla, razvijala se i postizala izuzetne rezultate, ali — isto tako žrtvovana i ugašena bez jasnih vizija i razmišljanja o potrebi njenog prerastanja u višu pedagošku školu, ili fakultet.